ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ «ФАРМАКОН –МИЛАНКА КАРАДЖОВА»

Със заповед № А/17-0785/21.11.2017 г. e прекратено Разрешение № 3871-1/12.03.2012г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пловдив, ул. „Раковски“ № 34, издадено на ЕТ „Фармакон-Миланка Караджова” и с ръководител маг.-фарм. Димитър Петров Караджов.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.