ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО “СОФИФАРМ“ ООД

Със заповед № А/17-0803/08.12.2017 г. e прекратено Разрешение № АП-1048/06.07.2015 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна, к.к. “Чайка“, апарт. хотелски комплекс „Никеа парк“, издадено на “СОФИФАРМ“ ООД и с ръководител магистър-фармацевт Надежда Антонова Иванова.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.