ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ФАРМАСЪН“ ЕООД

Със заповед № А/17-0813/12.12.2017 г. e прекратено Разрешение № АП-1322-1/15.06.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к.к. Слънчев бряг, магазин „Алдо 1“, издадено на „ФАРМАСЪН“ ЕООД и с ръководител магистър-фармацевт Боряна Пенчева Стоилова.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.