ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО «ДЕМОС ФАРМ» ЕООД

Със заповед № ЗОА-0041/19.01.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-1089/09.09.2015 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Бургас, районен пазар „Меден рудник“, зона „В“, до бл. 100, издадено на „Демос Фарм“ ЕООД и с ръководител маг.-фарм. Радостина Евгениева Генчева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.