ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ГЕОРГИ ИВАНОВ ШИНДАРОВ

Със заповед № ЗОА-0030/17.01.2018 г. e прекратено Разрешение № 2709-НА/03.12.1999 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. „Младост 1“, бл. 64, вх. Б, издадено на Георги Иванов Шиндаров и с ръководител маг.-фарм. Георги Иванов Шиндаров, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.