ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „КАЛИФАРМ“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0024/16.01.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-255/10.10.2012 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, бул. „Мария Луиза“ № 2 в пешеходния подлез между ЦУМ и хотел Шератон, издадено на „Калифарм“ ЕООД и с ръководител маг.-фарм. Поля Колева Божанчева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.