ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „ФАРМА –БОРИСЛАВ ИВАНОВ“

Със заповед № ЗОА-0118/21.02.2018 г. е прекратено Разрешение № 5201-НА-1/04.08.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, кв. „Гоце Делчев“, ул. „Костенски водопад“, бл. 242, издадено на ЕТ „Фарма-Борислав Иванов“ и с ръководител магистър-фармацевт Маргарита Бориславова Сиракова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.