ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ФАРМА ХРИСТ“ ЕООД

Със заповед № ЗАО-0236/19.04.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-952/20.02.2015 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пловдив, ж. к. „Тракия“, ул. „Поручик Боян Ботев“ до бл. 244 , издадено на „Фарма Христ“ ЕООД и с ръководител магистър-фармацевт Здравка Михайлова Петрова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс. Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.