ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ «ВЕЛИСЛАВА МАРИНОВА»

Със заповед № ЗАО-0214/12.04.2018 г. e прекратено Разрешение № 3294-НА/04.07.2000 за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Градешница, община Тетевен, издадено на ЕТ «ВЕЛИСЛАВА МАРИНОВА» и с ръководител магистър-фармацевт Велислава Борисова Маринова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс. Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.