ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ДАНИ – ФАРМ - 2005“ ЕООД

Със заповед № ЗАО-0201/11.04.2018 г. e прекратено Разрешение № 3679/02.12.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. "Генерал Суворов" № 42, издадено на „ДАНИ – ФАРМ - 2005“ ЕООД с ръководител маг.-фарм. Весела Йорданова Георгиева – Лазарова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс. Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.