ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ПИРИНФАРМА 2000“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0017/15.01.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-1570/20.09.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Банско, Търговски комплекс „Пасаж“, издадено на „Пиринфарма 2000” ЕООД и с ръководител маг.-фарм Надя Димитрова Пицина, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс. Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.