ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „СТЕФАН НИКОЛОВ-ЯСПЕРС“

Със заповед № ЗОА-0309/23.05.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-509/30.09.2013 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Вакарел, община Ихтиман, ул. "Средна гора" № 1, издадено на ЕТ „Стефан Николов - Ясперс“ с ръководител маг.-фарм. Стефан Николов Николов, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс. Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.