ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ЕТ „ДОНИКА-ДОНИКА ТОДОРОВА ЧЕРНАЕВА“

Със заповед № ЗОА-0350/14.06.2018 г. е прекратено Разрешение № 4208-1/03.08.2012 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Синеморец, община Царево, издадено на ЕТ „ДОНИКА-ДОНИКА ТОДОРОВА ЧЕРНАЕВА“ и с ръководител магистър-фармацевт Камелия Иванова Рачева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс. Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.