ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ФАРМА СТАР-АД“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0600/13.09.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-1651/26.03.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Раковски, ул. „Михаил Добромиров“ № 24 А, издадено на „ФАРМА СТАР-АД“ ЕООД и с ръководител магистър-фармацевт Мария Димитрова Филипова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс. Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.