ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ПРЕСЛАВА БЕЧЕВА“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0628/25.09.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-523-М-1/01.11.2017г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Бургас, жк. „Славейков“, ул. „Янко Комитов № 8, Хипермаркет „Кауфланд“, издадено на „Преслава Бечева” ЕООД, ЕИК 175346615 и с ръководител маг.-фарм. Велина Жекова Кралева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс. Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.