ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „Д-Р ВЕЛЕВ“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0421/12.07.2018 г. e прекратено Разрешение № 2293/25.11.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. “Пиротска“ № 135, издадено на  „Д-Р ВЕЛЕВ“ ЕООД и с ръководител магистър-фармацевт Снежана Христова Калчева-Сиракова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс. Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.