ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ЦЕНТРАЛ“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0503/14.08.2018 г. e прекратено Разрешение № 1392-2/21.12.2016 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Сливен, ул. „Хаджи Димитър“  № 39 А, издадено на „ЦЕНТРАЛ“ ЕООД, ЕИК 119651944  и с ръководител маг.-фарм. Иванка Рандева Кънева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс. Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.