ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „КАЛИНА ФАРМ“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0056/17.12.2019 г. e прекратено Разрешение № АП-175-2/19.06.2014 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", Хипермаркет „Кауфланд“, издадено на „КАЛИНА ФАРМ“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Евгения Костадинова Ковачева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс. Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.