ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „МИКАГЕ - Велислава Йорданова“

Със заповед № ЗОА-0717/07.11.2018 г. e прекратено Разрешение № 4357-НА / 09.05.2001 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Плевен, ул. „Данаил Попов“ № 18, издадено на ЕТ „МИКАГЕ - Велислава Йорданова“, и с ръководител магистър-фармацевт Велислава Савова Йорданова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс. Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.