ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „Д и Д ФАРМА“ ООД

Със заповед № ЗОА-0609/18.09.2018 г. e прекратено Разрешение № 2689-2/09.07.2013 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна, ул. „Брегалница“ № 1, партер, издадено на „ДиД Фарма“ ООД и с ръководител магистър-фармацевт Дора Йорданова Христова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс. Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.