ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ИРИНА РУМЕНОВ СЛАВОВА

Със заповед № ЗОА-0688/22.10.2018 г. e прекратено Разрешение № 2802-НА/18.01.2000 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Охридско езеро“ бл. 12 А, издадено на маг.-фарм. Ирина Руменова Славова и с ръководител маг.-фарм. Ирина Руменова Славова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс. Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.