ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „РОСИФАРМ“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0151/25.02.2019 г. е прекратено Разрешение № 254-1/18.03.2014г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, жк. „Младост 1А“, бл. 552, вх. 1, издадено на „РОСИФАРМ“ ЕООД, ЕИК 175170074 и с ръководител маг.-фарм. Малина Янкова Виячки, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

             Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg