ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ПРОТЕА-2000“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0167/26.02.2019 г. е прекратено Разрешение № 1412/24.03.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ № 129 В, издадено на „Протеа – 2000“ ЕООД, с ЕИК: 115580923 и с ръководител маг.-фарм. Екатерина Христова Нанова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

                        Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg