ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ ”ФЛОРЕС-МАРИЯ БАКАЛОВА ВЕЛИЧКОВА“

Със заповед № ЗОА-0183/28.02.2019 г. е прекратено Прекратявам Разрешение № 1044/20.12.2008 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. Люлин 6, бл. 601, вх. Б, издадено на ЕТ „ФЛОРЕС-МАРИЯ БАКАЛОВА ВЕЛИЧКОВА“, ЕИК 121344272 и с ръководител магистър-фармацевт Мария Крумова Бакалова-Величкова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

                        Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg