ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „РИЧИ 09“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0216/11.03.2019 г. е прекратено Разрешение № 2141-1/25.01.2019 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Русе, ул. „Александровска“ 10, издадено на „Ричи 09” ЕООД, с ръководител маг.- фарм. Людмила Тончева Георгиева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

                        Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg