ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „КАМЕН БАКАЛОВ“

Със заповед № ЗОА-0246/21.03.2019 г. е прекратено Разрешение № 5283-НА-1/29.03.2013 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Хасково, ул. „Преслав“ № 24, издадено на ЕТ „КАМЕН БАКАЛОВ“ с ръководител маг. - фарм. Мария Николова Гаванозова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

                        Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg