ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „ДАНИЕЛА ТОМОВА”

Със заповед № ЗОА-0267/02.04.2019 г. е прекратено Разрешение № 5515-НА/11.10.2002 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, издадено на ЕТ „ДАНИЕЛА ТОМОВА”, находяща се на адрес: с. Строево, община Марица, ул. „Георги Бенковски“ № 30, с ръководител помощник-фармацевт Даниела Панчева Томова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в Изпълнителна агенция по лекарствата.

 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

                        Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg