ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ГРИЙН САБ“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0272/02.04.2019 г. е прекратено Разрешение № АП-792-1/20.04.2015 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, бул.“Янко Сакъзов“ № 86, издадено на „ГРИЙН САБ“ ЕООД ЕИК 203122367 и с ръководител маг.-фарм. Ясер Халум Салура, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

                        Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg