ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „МУЛТИМЕД 2014“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0278/08.04.2019 г. е прекратено Разрешение № АП-855-1/18.02.2016 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж. к. „Гео Милев“, ул. „Гео Милев“ 47, издадено на „МУЛТИМЕД 2014“ ЕООД, с ръководител маг. - фарм. Светла Величкова Гогова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

                        Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg