ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „МАРИЯ ИВАНОВА“

Със заповед № ЗОА-0328/23.04.2019 г. е прекратено Разрешение № 1034/11.12.2008 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Стралджа, ул. „П. Кабаков“ № 3, издадено на ЕТ „МАРИЯ ИВАНОВА“ с ръководител маг. - фарм. Мария Пенева Иванова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg

SSL Certificates