ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ЛЮДМИЛА ЗЛАТКОВА“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0345/09.05.2019 г. е прекратено Разрешение № 4067-М/23.04.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Хасково, бул. „Съединение“ № 44, Хипермаркет „Кауфланд“, издадено на „ЛЮДМИЛА ЗЛАТКОВА“ ЕООД, с ЕИК 175344436 и с ръководител магистър-фармацевт Анджелина Красимирова Пешева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg