ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „СИЛВИЯ ВЕНЕВА“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0346/09.05.2019 г. е прекратено Разрешение № АП-1269-М/26.03.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Иван Вазов“ № 2, Хипермаркет „Кауфланд“, издадено на „СИЛВИЯ ВЕНЕВА“ ЕООД, с ЕИК: 175373676 и с ръководител магистър-фармацевт Тонимир Свиленов Иванов, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg