ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „АСТРАФАРМА“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0353/13.05.2019 г. е прекратено Разрешение № АП-1393-1//05.07.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к.к. „Златни пясъци“, търговски комплекс „Дионисос“, издадено на „АСТРАФАРМА“ ЕООД и с ръководител магистър-фармацевт Лиляна Петрова Сапунджиева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg