ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ЕТ „ТАНЯ-7-СТАНКА СПИРОВА“

Със заповед № ЗОА-0368/17.05.2019 г. е прекратено Разрешение № 2808/09.04.2010г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Кърджали, ул. „Беломорски“ № 79, издадено на ЕТ „ТАНЯ-7-СТАНКА СПИРОВА“, с ръководител магистър-фармацевт Станка Спирова Христова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg