ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ЛЮДМИЛА КОВАЧЕВА“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0721/15.08.2019 г. e прекратено Разрешение № АП-009-М-1/23.11.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, „АТК Дианабад“, маг. 014, ул.„Лъчезар Станчев“ № 5, издадено на „ЛЮДМИЛА КОВАЧЕВА“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1618, район Витоша, ул. „Вихрен“ № 34 и с ръководител маг.-фарм. Красимира Йорданова Рафаилова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg