ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ВМ ФАРМА“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0711/13.08.2019 г. e прекратено Разрешение № 809-2/18.09.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Шумен, бул. „Ришки проход“ № 20, издадено на „ВМ ФАРМА“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Женя Иванова Дайчева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg