ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „КИАР ФАРМА“ ООД

Със заповед № ЗОА-0552/31.07.2019 г. e прекратено Разрешение № АП-1314/12.08.2016 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, кв. „Карпузица“, ул. „Миле Попйорданов“ № 51, издадено на „КИАР ФАРМА“ ООД, с ръководител маг.-фарм. Даринка Николова Костова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg