ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „ОЛИМПИЯ - ТОДОР ТОДОРОВ“

Със заповед № ЗОА-0545/25.07.2019 г. e прекратено Разрешение № 707/05.06.2008 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пловдив, ул. „Пере Тошев“ № 77, издадено на маг.-фарм. Тодор Василев Тодоров, регистриран като ЕТ „ОЛИМПИЯ - ТОДОР ТОДОРОВ“, с ръководител маг.-фарм. Тодор Василев Тодоров, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg