ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

До „АСТРАФАРМА“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0482/28.06.2019 г. e прекратено Разрешение № АП-1276-1/09.03.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна, к.к. „Златни пясъци“, хотел „Ерма“, издадено на „АСТРАФАРМА“ ЕООД и с ръководител маг.-фарм. Олеся Вороняк, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg