ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ТИА - ФАРМ“ ООД

Със заповед № ЗОА-0725/19.08.2019 г. e прекратено Разрешение № 695-2/03.01.2013 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пловдив, ж.к „Тракия“, бл. 278, вх. А, издадено на „ТИА - ФАРМ“ ООД, с ръководител маг.-фарм. Ася Борисова Накова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg