ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „РЕМЕДИА-97“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0727/19.08.2019 г. e прекратено Разрешение № АП-1012-1/20.02.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к.. „Надежда“, бул. „Ломско шосе“ № 148, издадено „РЕМЕДИА-97“ ЕООД и с ръководител магистър-фармацевт Теодора Кирилова Тенева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg