ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „АД АВИЦЕНА-ЮРИЯ ИСАЕВА“

Със заповед № ЗОА-0876/17.10.2019 г. e прекратено Разрешение № 5018-НА/12.02.2002 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Бургас, ул. „Сан Стефано“ № 107 Б, издадено на ЕТ „АД АВИЦЕНА-ЮРИЯ ИСАЕВА“, и с ръководител магистър-фармацевт Юрия Иванова Исаева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg