ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „ДАНАЯ – ЙОРДАНКА ПЕТЕВА”

Със заповед № ЗОА-0421/14.06.2019 г. e прекратено Разрешение № 1378/10.03.2009г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Димитровград, бул. „България“ № 1 , издадено на ЕТ „ДАНАЯ – ЙОРДАНКА ПЕТЕВА”, ЕИК 126165088 и с ръководител маг.-фарм. Йорданка Вълчева Петева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg