ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „ЛИДКА ВЕНКОВА – ВИТАЛИС 97”

Със заповед № ЗОА-0422/14.06.2019 г. e прекратено Разрешение № 2659/22.02.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Враца , ул. „Ген. Леонов“ № 50 , издадено на ЕТ „ЛИДКА ВЕНКОВА – ВИТАЛИС 97”, ЕИК 106035646 и с ръководител маг.-фарм. Лидка Венкова Георгиева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg