ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „САШКА ТОДОРОВА“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0515/17.07.2019 г. e прекратено Разрешение № 3551-2-М/04.07.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Русе, бул. „Липник“ № 8, хипермаркет „Кауфланд - Русе 1“, издадено на „САШКА ТОДОРОВА“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Снежана Христова Ненова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg