ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „МАРИЯ КЕНОВА“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0839/07.10.2019 г. e прекратено Разрешение № 106-1-М-1/12.11.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Позитано“ № 12, издадено на „МАРИЯ КЕНОВА“ ЕООД и с ръководител маг.-фарм. Кремена Пламенова Колева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

          Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg