ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ "ФАРМАЛОМ - ВАСИЛКА БРАТОЛОВА"

Със заповед № ЗОА-0088/10.02.2020 г. e прекратено Разрешение № 1130/21.01.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Лом, ул. „Дунавска“ 10, издадено на ЕТ "ФАРМАЛОМ - ВАСИЛКА БРАТОЛОВА", и с ръководител магистър-фармацевт Василка Ценова Братолова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg