ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ "КИММ - 91 - КАМЕЛИЯ ГЪЛЪБОВА

Със заповед № ЗОА-0112/12.02.2020 г. e прекратено Разрешение № 3527/21.09.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Хайредин, обл. Враца, ул. Дафинка Чергарска 7, издадено на ЕТ "КИММ - 91 - КАМЕЛИЯ ГЪЛЪБОВА", и с ръководител магистър-фармацевт Камелия Младенова Гълъбова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg