ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ПАНАЦЕЯ 2015” ЕООД

Със заповед № ЗОА-0042/30.01.2020 г. e прекратено № АП-984-2/14.03.2019 г., за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ № 39, издадено на „ПАНАЦЕЯ 2015” ЕООД, с ръководител маг. - фарм. Росалена Панайотова Георгиева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg