ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „М+М-МАРИЯ МИЛЕВА”

Със заповед № ЗОА-0044/30.01.2020 г. e прекратено № 7871-НА/13.11.2016 г., за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Кортен, община Нова Загора, ул. „Млада гвардия“ № 7, издадено на ЕТ „М+М-МАРИЯ МИЛЕВА”, с ръководител маг. - фарм. Мария Иванова Милева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg